Jagt

jagt-750x300

Jagt og vildt kræver gode biotoper

Jagtterræn, biotop:

Mange ejere eller kommende købere af skov og landbrug, har interesser, som er nært forbundne med jagt. Et godt jagtterræn er ikke let at definere, men for at dyrene trives skal fødegrundlaget være til stede. De skal kunne komme til rent vand og der skal være rimelig ro på arealerne. Specielt i yngletiden. En skov er en enorm mængde af forskellige levende organismer, som lever i et nært sammenspil med hinanden. De store æde de små, og de små lever af de store!

Alle disse mange bakterier, svampe, græsser, insekter, edderkopper, pattedyr, krybdyr og fugle og mennesker og krybskytter æder hinanden, tramper på hinanden og kan slet ikke undvære hinanden. De er alle steder under jorden i jordoverfladen og højt til vejrs på træerne og i trætoppene.

jagt2

Kontakt mig blot og hør, om jeg har noget af det, I søger og jeg gennem min erfaring kan være behjælpelig med at få gennemført.

Jagtmuligheder er der på vildtvenlige arealer. Der skal ofte ikke store indgreb til for at forbedre biotoperne og dermed øge dyrenes muligheder for at æde og søge ly. Den foder og ly, som er nødvendig for at holde en sund og levedygtig bestand af dyr i plantagen.

Det meste er der jo i forvejen, skal blot plejes og der skal tænkes anderledes end man måske er vant til.

Biotoper, vildtvenlighed og nødvendige ændringer:jagt3

Plantagen/skoven er et samfund, som kan få mange flere forbedrede biotoper ved små ændringer og en smule tålmodighed. Skaf dyrene meget mere rigtig godt foder ved også at fremme den naturlige vegetation. Den er der- brug bare løs af den. Flere og velnærede dyr giver det. Og ellers en masse ro og fred til dyrene. så kommer de og bliver der.
Brug din energi på flere arealer med naturligt foder i stedet for kun på at etablere græsmarker i plantagen.  (Vildtmarker)

•  Plej lyngen og græsserne. Hold det kort og lækker med masser af proteiner.
•  Beskær og forny løvbuskene (røn, pil, hyben, sargenti, brombær og hvad I ellers har)så de bliver tilgængelige med friske knopper og skud.
•  Skov jeres løvbevoksninger i vinterperioden. Giv Gerne mere Guf til Grovfoderspiserne (vildtet).
•  Udvid vejene (fjern bare nogle træer) og giv plads til mere lyng, græs og rigtig mange flere urter og hold det friskt og spiseligt.
•  Få langt mere lys i jeres bevoksninger. Kom i gang med Ø-DRIFT. Så kommer der masser af nye lækre og spiselige græsser og urter til insekterne og dyrene. Vi får udsyn og kan se meget mere.

… og gode og sikre træf!

Film og billeder

Sneppe i Madum. Dine videoer: Sneppe [HQ]

Diverse artikler og andre links:

Danmarks Jægerforbund

Jagt Geoinstituttet, hvorfor?

Retsinformation