Energiflis fra skov og bevoksninger

flis-750x300

Flisning og energiflisen har i de sidste 35 år været en meget væsentlig faktor i dansk skovbrug til udtynding, og produktet er meget anvendt i biomasseforbruget til energi.

Flisninger benyttes i tyndinger og afdrifter dog stadigt til gavn for tilvækst og produktion i de danske skove. Det er i øvrigt ikke kun i skovene at metoden anvendes, men også mange andre steder, hvor træmateriale skal fjernes og derfor kan anvendes til energi. Der er blevet fremstillet både store og mindre anlæg til forbrænding af energiflis, og flishugningen samt transporten er sat i system. Det gælder særligt i Jylland.

Arbejdet i skoven og hegnene foregår normalt i flere tempi. Først skoves træerne, og de ligger og tørrer ud inden flisningen et halvt års tid senere. Lagringstiden er meget afhængig af, hvor meget produktet når at udtørre. Træet skal normalt ligge sommeren over, inden det er tørt nok til flisning og levering i vinterhalvåret, hvor energiforbruget er størst. Langt størstedelen af flisen anvendes i vinterhalvåret i varmeværkerne, og de kræver en god og brændbar energikilde. Der afregnes efter varmeenergi i flisen. Dette omregnes senere til en fast rummeterpris til leverandøren.

Flisen bevirker, at skovene og hegnene kan blive tyndet til tiden, og bevoksningerne plejes ordentligt.

Skovning af træerne og oparbejdningen til flis samt salget af flisen afregnes ofte med en nettopris til ejeren. En pris, som aftales inden opstart af projektet. Der arbejdes i specielle tilfælde på timeløn.

Til formålet er der mange forskellige størrelser på fældemaskiner og flishuggere, og maskinerne anvendes, efter det de er bedst til.