Sø etablering/oprensning

Meget mere liv til din natur! Etabler søer og vandspejl

sø-haletudse

Søer er vand og vand giver forsat liv

Søer og vådområder har haft langt større udbredelse i vort lille land i vores forældres tid end de har nu. Antallet af kvadratmeter ferskvand er dog i stadig stigning både fra private initiativers side og fra det offentlige. Lige så effektive som man var til at dræne og formindske vådområderne i landet, kan man med de samme maskiner og mandskab, nu være med til at genskabe større områder med vand og vådområder, som giver os mange flere muligheder for at se en større afveksling af landskabet og øgning af biodiversiteten i vådområderne. Ved nyudgravninger kommer der utroligt hurtigt gang i dyrelivet i vandet og ved siden af. Se billedet af padde på vej ud i verden, som er set fjorten dage efter færdiggørelse af sø.

søetablering

Ved anlæggelser af vådområder og søer kræves offentlige tilladelser. Der søges normalt først ved kommunen, som behandler ansøgningen. I fredskov skal ansøgningen til Naturstyrelsen. Der kan være specielle interesser fra kommunerne, Naturstyrelsen, museer og naboer, Naturfredningsforeningen, Ornitologisk forening og så videre, men som regelen giver det ikke de store problemer.

Jeg vil gerne stille mine kompetencer til rådighed vedrørende sådanne søprojekter og komme med ideer og råd til udformningen og indsendelse af diverse ansøgninger. Til gravningen har jeg nogle rigtig gode samarbejdspartnere med stor kapacitet og mange års erfaring.

søetablering2

IMG_0673

Til anlæg af søer og vådområder er det muligt at søge etableringstilskud. Der skal normalt ligge en tilladelse fra Kommunen eller Miljøstyrelsen til etablering af søen inden der kan søges tilskud