Professionel rådgivning

Salg af viden og planer

Baggrunden for min viden er en uddannelse, som Skov og Landskabsingeniør og arbejdet med rådgivning, planlægning og udførelser af entreprenørarbejder i de Vestjyske plantager og i det åbne land siden 1987.

Eksempler på videreformidling af viden:

  • Gennemgang af arealet sammen med ejer. Rådgivning under turen og rapportaflægning.

  • Ansøgning om tilladelser og tilskud.

  • Fredskovs forpligtelser, Natura 2000, etablering af søer, ansøgning om skovrejsninger, plantning i det åbne land, etablering af energiafgrøder og juletræskulturer.

  • Afsætning af skel og fremstilling af skovkort til brug på tablets og PC´er

  • Tilplantningsplaner.

  • Udarbejdelse af driftsplaner og naturplaner. 

  • Vildtpleje.

  • Indhentning af tilbud på entreprenørarbejder.

  • Formidling af kontakter.

Afregninger aftales.

Ved tilbudsgivninger, hvor jeg skal lave en del af tilbudsmaterialet og beregningerne, faktureres forbrugt tid. Kan aftales inkluderet i tilbudsopgave, hvis den tilfalder Peter Maarup Skov & Landskab aps

I planer og arbejder vil  Verdensmålene  være med i udførelsen.

Glæder mig til at høre nærmere.