Pløjning

Pløjninger og andre jordbearbejdningsmetoder før plantning

Der er en del forskellige typer pløjning at anvende ved plantning af træer

reolpløjning1

Reolpløjning

Reolpløjning er meget anvendt ved plantning af træer på mark her i Vestjylland og giver en rigtig god jordbearbejdning til start af nyplantninger. Princippet er at det øverste normale pløjelag kommer til at ligge under et lige så tykt underjordslag.

Altså, overjorden kommer ned og underjorden op!

Det giver et meget sterilt overlag, hvor ukrudtsfrøene først skal til at etablere sig.  Overjorden, som er kommet nederst indeholder mere humus til at holde på vandet og der er mange let tilgængelige næringsstoffer til rådighed. Det gør, at planterne trives og kan tåle meget varme og tørre perioder uden at død af tørst. Behandlingen er voldsom for den normale flora og fauna i overjorden, som jo kommer nederst. Det tager lang tid at genetablere en ordentlig mikroflora- og fauna i overfladen igen på store fladepløjninger, men træerne trives!

Der afregnes normalt per time.

  IMG_8474 IMG_8476

Rillepløjning i skov

I skoven benyttes ofte en dobbeltfuret rilleplov til oprilning efter skovning eller flisning. Denne metode er anvendt, siden der kom traktorer i skoven. I starten var ploven trukket af små smalle Bristol traktorer med larvefødder, siden med større traktorer. Der grubbes samtidig ned til 40 cm dybde.

Der pløjes mellem de gamle stubbe fra skovningen. Her laves et mere skånsomt plantebed end reolpløjningen for naturen og træer får en god start i mineraljorden. Der kan plantes efter pløjningen eller der kan også vælges løsning, hvor der plantes samtidig med pløjningen.

Der afregnes normalt per løbende meter.