Plantning

Beplantninger i skoven og på landbrugsarealer

plantning

IMG_8670 IMG_8671 IMG_3682

Beplantninger kan Peter Maarup Skov & Landskab aps organisere både i skoven og på marken. Det kan være beplantninger med f.eks. skovrejsninger med stor variationer i arts sammensætningen med åbne partier eller mere ens kulturer til træproduktion og juletræsproduktion eller pyntegrønt og læhegn. Der plantes også mange træer til brug i energiproduktioner.

Hvilke anvendelser er det muligt at bruge nyplantninger til? Vildtremiser, skovdrift med tømmerproduktion, gåturskov, læ eller ofte kan det hele kombineres. Der er mange forskellige metoder og krav i øvrigt at vælge mellem til etableringer af nye tilplantninger. Der skal ved hvert nyanlæg også tages hensyn til jordens beskaffenhed, antal af stubbe og grene på arealet, vandforsyningen, vindpåvirkning, muld eller sand og hvilke træarter, som skal benyttes ved tilplantningen, og hvordan færdslen skal være, inden den endelige beslutning tages til beplantningen.

Undersøgelser af arealinformationen og lovgivningen inden opstart er meget vigtige faktorer.
Det er her, jeg kan være behjælpelig, ud fra min erfaring med tidligere projekter med at træffe valget af metode og model samt stå for både planlægningen og den praktiske del af beplantningsprojektet.

Så tøv ikke med at kontakte mig, hvis der ønskes oplysninger om jeres muligheder for at plante. I kan samtidig få fornemmelse af, hvad en eventuel plantning vil koste, og om der er tilskudsmuligheder.

Der kan afgives tilbud eller afregnes per tid og antal.

Råd og vejledning kan udføres og afregnes separat efter aftale.