Dyrkning af poppel

Poppel – en træart med stort vækst

poppel1

Poppelkloner til mark og skovplantninger

Efterspørgslen på COto neutralt brændsel er en af årsagerne til den store fremgang for poppel. Træarten bliver dog også anvendt meget til cellulose, emballage og spånplader.

Poplerne er meget hurtigtvoksende. Afhængigt af afstamning. Specielle energipopler bruges, men også den meget kendte OP42, som anvendes i læplantninger. Tallene ligger på 20 til 25 tons tørstof/ha/år i lande syd for os. Så store tal, tror jeg ikke helt, der kan forventes fra danske plantninger. De vil ved veldrevne plantninger nok nærme sig tallene fra Tyskland, som ligger på 8 til 12 tons tørstof/ha/år. Denne produktion svarer også godt til den givne nedbør, vi har i Danmark og dermed  til rådig vandforsyning for poplerne i vækstperioden.

Det er meget vigtigt med et ordentligt plantebed og renhold, hvis etableringen skal ende som veldreven og fuldproducerende.  Ellers lykkedes det ikke ordentligt. Deres rødder går dybt og finder vand og næringsstofferne hurtigt, men kan i den første sæson ikke tåle ukrudtstryk. Nøjagtigt, som anden planteavl. Så hold kulturene rene! Træerne kan nå højder mellem 2 og 4 meter endda højere efter to sæsoner–HVIS der bliver holdt rent og rent den første sæson.

poppel-2

Der kan anvendes enkeltbetalingsrettigheder på arealerne og harmonireglerne gælder.

Mindste areal er på 0,3 ha, og der skal samlet være minimum 1 ha per ejendom.

Der skal plantes minimum 1.000 stk. per ha af stiklinge eller planter med rod. Gerne 1.500 til 2.000 stk.

Arealerne med poppel kan indgå, som efterafgrøder. 

Indplantning af op til 400 stk. træer af anden art må plantes jævnt fordelt per Ha.

Omdriftstiden for lavskov bestående af poppelarter i renkultur ændres fra 10 år til 20 år. (Januar 2020) Ændringen for poppellavskov omfatter arealer, som er etableret eller stævnet i 2011 eller senere.

Den forlængede omdriftstid fra 10 til 20 år, og at der er en del plantninger med mere end 2.000 stk. planter, kan der med økonomisk fornuft tyndes, i den tyveårige periode træerne må stå inden afdrift.

Vi sælger ikke kun færdige plantninger, men også stiklinger i de forskellige kloner. Stiklingerne forhandles i lænderne 22 cm, 40 cm enkelte 200 cm lange. De korte anvendes i markkulturene- de lange (poles) bruges mest i skov. Planter med rødder forhandles og bruges også meget.