køb-og-salg Vi køber, sælger og videreformidler skovenes produkter.