PM tænkerier- Mangfoldighed

Mangfoldighed

 

Større mangfoldighed, biodiversitet og mere venlige arealer for folk og fæ og flora i Vestjyske plantager.

Vores krav til at se dyr i skoven er meget forskellige, men for at levende væsener kan trives kræves vand, føde, luft og natte og dagspladser, hvor de kan raste. Disse betingelser kan ved forbedringer bringe meget mere liv til plantagerne og skovene. Der skal ofte ikke meget til for at få større trivsel for dyrene og floraen. Flere lysåbne steder og flere vandhuller, de behøver ikke være særligt store, vil give liv i lange baner og skabe aktivitet længere tid om året. Efterladte kvasbunker, gamle træstubbe, jorddiger og stoppede dræn fremmer også aktiviteten af flora og fauna. Plantager med rækkevis af graner, kan uden al for meget halløj forvandles til skove med langt større biodiversitet. Ikke på en regeringsperiode. Der skal flere til!

Bare brug fornuften og noget tid og tænk på, at skov ikke løber, men lunter. Og tænk på, at skov ikke er park, hvor græsset skal være slået og alle grenene være væk imellem træerne. Skov skal have lov at fordøje sine grene og gamle stubbe selv og noget, som stormfald og brand, er noget, der altid har været her og klaret tyndinger og givet plads til nyt liv.

På de egnede lysåbne arealer kan der etableres fodermarker til det større vildt, insekterne og fuglene, som supplement til det naturlige foder i skoven.

Det naturlige foderareal i skoven, gyvel, andre løvtræer og buske og lyng, kan ved pleje relativt nemt udvides og dyrene føler sig velkomne og antallet øges, når der er fødegrundlag og større mangfoldighed.

flot-skov-750x300

Det er ikke kun skoven, som trives. Det gør vi besøgende jo også. Vi kan bevidst eller ubevidst fornemme, at her går det godt. Mærke at her er der fest, når jord, træer, luft og vand giver trivsel i vor nærhed. Det er jeg fuldt overvist om.

Ofte skal der i grunden ikke så meget til for at ændre tilstanden i et økosystem, som plantage og skov jo i høj grad er.

Mange plantager og skove kan udnytte arealerne bedre til fremme af vildtets levesteder. Skoven er et meget kompleks og levende væsen. Der er liv alle steder. I jorden, i jordhøjde og i træernes kroner. Alle er afhængige af hinanden. Lige fra den mindste bakterie i jorden til de største stammer. Mangler der noget i et af fødeleddene, kan en hel kæde af flora og fauna miste styrke. Desto større mangfoldighed vi kan holde på og skabe i plantagerne/skovene desto bedre kår for overlevelse får alle arterne, som lever der.

Kontakt mig gerne for en orientering og råd om mere mangfoldig skov.

Link:

https://videntjenesten.ku.dk/skov_og_natur/tema-biodiversitet/?utm_campaign=Videntjeneste+SNP_2023&utm_name=&utm_medium=email&utm_source=MainList-All+Users