Lokalklimaets påvirkninger på træerne

Vinden, nedbøren, temperaturen og mængden af salt i luften påvirker vores levende træer her i Vestjylland. Prøv at se billeder fra året 2019.

Træerne fik ikke nok vand i en lang periode i foråret og sommeren 2018.

Mild vinter uden rigtig frost. Giver lus i granerne!

Forår 2019 med to kraftige blæsende tørre storme. Først fra øst, så fra vest med sand i luften begge gange. Det udtørre og slider meget på træerne, særligt nåd den er fyldt med sand og salt.

Og så kom der lige lidt nattefrost på udsatte steder! og så fryser de nye årsskud

Se billederne. Det er virkelig hårdt at være træ- både nåle- og løvtræ i disse år.