Oparbejdning af store træer til energiflis

flisning-stort-træ1

Fældning og flisning af ældre nåletræshegn og andre store træer.flisning-stort-træ2

Der er nu mulighed for at få store træer og træ fjernet og flist til energiformål (energiflis). Effekter, som ofte er svære at skove og afgrene og effekter, som er for tykke til andet salg eller som er lidt krumt eller på anden vis uanvendeligt i industrien. Det vi i skovbrugstale kalder energitræ eller brænde.

Ved f.eks. fjernelse af ældre nåletræshegn eller store popler i løvhegn. Skoves træerne, enten med maskine eller manuelt, og de køres ud til læggeplads, hvor træet flises med en meget stor flishugger. Den kan tage op til 90 cm i tykkelse. Det er meget vigtigt, at der kan køres til aflægningspladsen, da energiflis afhentes med lastbil med hænger. Der skal være fast vej/fast bund, således at bilen kan komme til og fra. Der skal også ofte køres flere gange for at få energiflisen væk og transporteret til varmeværket. Der vil efter arbejdet kunne ses kørselsspor og grenaffald på arbejdspladsen.

NYT i 2021: Der er kommet lidt i mellem i år vedrørende fældning af læhegn. Se nedenstående udklip fra en større samling fra ”Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasser for biomasser til energiformål” Bekendtgørelse trådt i kraft 30. juni 2021 Håndbogen kan ikke bæres- den er for tung!

  1. Særligt vedrørende Træ hidrørende fra læhegn og bevoksede arealer i det åbne land:

De ryddede træer skal reetableres. Kravet om genetablering kan fraviges, hvis der foreligger en skriftlig vurdering, der viser, at permanent rydning af bevoksningen tilgodeser natur og biodiversitet bedre end genetablering, eller hvis der er dokumentation for, at et tilsvarende levende hegn eller anden lille bevoksning etableres et andet sted eller biomassen anvendes på et lille anlæg. 

Idet omfang Lodsejeren ikke overholder aftalen om reetablering jf. pkt. a og/eller b kan Entreprenøren blive pålagt et erstatningsansvar og/eller et bødeansvar, som vil blive videreført mod Lodsejeren

flisning-stort-træ3Økonomien er positiv ved langt de fleste opgaver i denne størrelse træ. Økonomien afhænger i høj grad af træerne størrelse, køreafstande og mængden af træ. Ring og få en aftale om metode og pris. Vi vil gerne løse opgaven. Normalt fældes træerne og køres ud umiddelbart derefter. Selve oparbejdningen af træerne kan gøres straks eller man kan vælge at lade træerne udtørre. Der kan gives faste priser på opgaverne per rummeter. Opgaverne kan udføres hele året rundt.flisning-stort-træ4flisning-stort-træ5