Skovrejsningsarealer- og læhegns pleje

Bevoksningspleje af læhegn i løv og nål og skovrejsninger

Der er mange læhegn i Vestjylland. Både ældre nåletræshegn og de nyere løvtræshegn. Hegnene gror godt, men en del trænge til bevoksningspleje, så de forsat kan trives og virke beskyttende mod den stærke vind og som opholdsted for insekter, padder, dyr og fugle.

En del nåletræshegn udskiftes til løv. Disse nåletræshegn kan fældes helt og flises. Se også Fældning af stort træ til energiflis  De yngre nåletræshegn bevoksningsplejes og med fordel anvendes i endnu en periode.

På en del jorde er der det sidste årti blevet tilplantet med skov. Disse er for en dels vedkommende ved at trænge til tyndinger og pleje for første gang. Nogle for anden gang. Både af hensyn til træerne, men også af hensyn til tilgængeligheden i skoven. Her kan udtynding til flis foretages med fordel.

Bevoksningsplejen fortages både manuelt og med maskine. Tyndingseffekterne lægges ud ved siden af hegnet efter de er fældet, og flises straks eller senere. I skovrejsningerne tyndes træerne og effekterne og flises fra sporene i bevoksningen.

Efter gennemsyn af hegnene og skovene kan opgaverne prissættes, og det videre forløb kan aftales. En stor del af hegnene og skovrejsningerne kan bevoksningsplejes uden de store udgifter. Mange med positiv dækningsbidrag. Alt selvfølgelig efter aftale.

Prøv at få et gennemsyn og pris på opgaverne ved kontakt til Peter Maarup Skov & Landskab aps

Link: laelov