I skov

Popler i skov

poppelskov

Dyrkningsmodellen

Poplerne kan bruges til produktion af spånplade- og cellulosetræ samt energitræ. Kan også anvendes til emballagetræ, men de danske savværker er ikke vant til denne vare!  Nogen sikker afsætning til savskærevare kan derfor ikke garanteres.

Til kommerciel udnyttelse anbefaler vi, at der i alt plantes mindst 4 ha på ejendommen for at få en rationel drift.
Kulturen anlægges med store stiklinger eller rodede planter.

Poppelkulturen kan etableres efter almindelig pladsrydning i skov. Der kan med fordel plantes i borede huller eller i pløjede riller. For at sikre en hurtig og sikker etablering, er det vigtigt, at stiklingerne sættes dybt i jorden.

Husk PH må ikke være under 6, så vil poplen ikke  gro. Kan være vanskeligt at opnå i skovbund, som generelt efter gran er sur. Et andet minus i gentilplantning efter skov, er antallet af svampesporer, som kan hæmme poplerne i at gro.

Produktion og høst

I første vækstsæson bliver poplerne 2,5 til 3 meter høje, højdevæksten sker primært i august/september., hvis de er tilpasse med skovjorden

Efter 6-10 år har poplerne en diameter i brysthøjde på ca. 18-22cm, og de er klar til høst. Der kan nu stå yderligere 10 år efter de nye regler.
Poplerne skyder igen fra stødet med 3-5 skud og i løbet af 1-2 år vil et skud blive dominerende. For at få en god kvalitet på genvæksten kan man med fordel beskære de øvrige skud. Der kan høstes 2-3 gange på samme rod med 6-10 års mellemrum.
Da poplerne er gode til at skygge ukrudt væk, kan de med fordel bruges som forkultur på arealer med stærkt ukrudtstryk eller frostudsatte lokaliteter.

En veldrevet plantning med poppelkloner fra energipoppel producere 12-20 ton tørstof pr. ha. pr. år, hvilket svare til 7.300–10.400 liter fyringsolie.

Er formålet at producere vedmasse til spånplade eller cellulose kan du, når plantningen er etableret, forvente en produktion på 15 til 30 m3 pr. år.
Det er tilladt, i henhold til skovloven, at dyrke op til 10% af de enkelte fredsskovpligtige arealer med afgrøder der ikke danner sluttet højstammet skov – herunder poppel, som godt må stå længere end 10 år. I alt 20 år, som reglerne er nu.

Økonomi

Anlægsomkostninger: 20.000 kr./ha til 25.000 kr./ha (Stiklinger, hulboring og plantning)
Ved 2 x 6 års drift er det gennemsnitlige dækningsbidrag 2.000-3.000 kr./ha/år

Tilskud

Det er ikke muligt at opnå tilskud til plantning af energitræer i fredskov, men tilladt på op til 10 procent af arealet.

Andre links