IMG_8847

Planter direkte fra planteskoler

Der kan tilbydes planter til ethvert formål og til faste priser. Skoven, biotopforbedrende plantninger, skovrejsninger, pyntegrønt og juletræskulturer, læhegn, vildtremiser og haven, alleen og frugtplantagen.

Ring blot og hør til priser på planter og leveringsmuligheder samt eventuelt tilskud vedrørende køb – der er altid gode tilbud at få.

Planter til salg 2022.

Ring venligst og forhør

Ring og hør på løvbuske og løvtræer

Sæsonen er hele året med hensyn til bestilling og prissætning på planter, så kontakt os gerne og få priser og tilbud på de arter, som du ønsker. Næsten alt kan skaffes.

Kan leveres på adressen i korrekt emballage til tiden.

Planter til juletræs- og pyntegrøntsproduktion. Ring hør om de dagsaktuelle priser og leveringsmuligheder. Vi planlægger og planter også gerne.

Få dig en ny allé eller frugthave. Der er mange muligheder og prislag.

Hvad med et godt og stabilt nåletræs-læhegn af sitka, hvidgran eller østrigske fyr. Vildtet holder sig fra det, og træerne er vindfaste og godt kendte i det vestjyske landskab.

IMG_8692 IMG_2952 IMG_8203 2014-09-30 16.27.07

SAMSUNG

IMG_1293 IMG_3619 IMG_1637 IMG_8777

Kontakt os for et godt bud.

Flere links:

Plantekendskab, artsbeskrivelser- Wikibooks

Få noget mere at vide om forskellige træarter

Havenyt.dk